KTMC Home
 
 
Persoonlijke ontwikkeling

Het functioneren van uw organisatie wordt grotendeels bepaald door de mensen binnen de organisatie. De ontwikkeling van de mensen in hun functie, maar ook als persoon heeft invloed op de resultaten en de besturing van uw organisatie. Geen enkele ontwikkeling verloopt echter probleemloos. Problemen op het werk, privé, in de relatie of ogenschijnlijk los van situaties of belevenissen kunnen zich soms opstapelen. Zowel de persoon als de organisatie kunnen dan de greep op de gebeurtenissen kwijt raken en zowel de persoonlijke als de organisatieontwikkeling stagneren of blokkeren. Persoonlijke en professionele interventies in de vorm van gesprekken, scans, analyses, assesments en psychologische test kunnen beter zicht geven op de situatie, ontwikkeltrajecten aanreiken en daardoor weer houvast geven. KTMC hanteert verschillende modellen om tot resultaat te komen die zo "luchtig" mogelijk en zonder onnodig gepsychologiseer worden gehanteerd. Er wordt altijd uitgegaan van de vrije wil en verantwoordelijkheid van de persoon bij de wens tot persoonlijke ontwikkeling.

De geaccrediteerde adviseurs van KTMC hanteren onder meer de volgende instumenten/methoden:

  • CPI™
  • KOAN®
  • MBTI ®
  • ALTI ®
  • Management Drives
  • Competentiescan
  • Competentieanalyse 

Meer informatie
Wilt u meer weten over persoonlijke ontwikkeling? Bel dan met 026-443 92 48. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ktmc.nl.

KTMC Organisatieadviseurs bv

Van Lawick van Pabststraat 62
6814 HK Arnhem

Tel.: + 31 (0) 26-44 392 48
Mob: 06-51609546
E-mail: info@ktmc.nl