KTMC Home
 
 
Werkwijze

De KTMC aanpak gaat uit van de volgende 3 benaderingen:

 • De menselijke maat
 • De ontwikkelende organisatie
 • Zakelijkheid

De menselijke maat
Het zijn de mensen die uw organisatie maken.
KTMC zorgt dat er draagvlak is voor verandering en ontwikkeling... dat u tijdig de juiste persoon met de gewenste competenties op de juiste plaats heeft... en dat u de optimale aansluiting heeft tussen uw bedrijfsdoelstellingen en de persoonlijke ontwikkeling van uw mensen. 

De ontwikkelende organisatie
Mensen, maar ook organisaties leren en ontwikkelen.
Ook de omgeving verandert. 
KTMC helpt u aan groeiend vermogen door uw mensen en uw bedrijfsprocessen te ontwikkelen.

Zakelijkheid
Veranderen gebeurt met een doel.
Wij koppelen verandering en ontwikkeling aan ondernemingsplanning en organisatiedoelstellingen.
U wilt een zichtbaar en toetsbaar resultaat.

Onze feitelijke aanpak:

 1. Intake & Orientatie
 2. Analyse uitvoeringstraject
 3. Gezamelijke probleemstelling
 4. Doelstelling
 5. Bereidheid
 6. Draagvlak
 7. Plan van aanpak
 8. Definitie gewenste situatie
 9. Formuleren resultaatverwachting
 10. Uitvoering traject
 11. Betrokkenheid
 12. Kwaliteit
 13. Resultaatgericht werken
 14. Resultaat
 15. Rapportage
 16. Evaluatie
 17. Tevreden klant

Waarom KTMC organisatieadviseurs?
Wij houden van een heldere aanpak en een voorspelbaar traject. U weet wat u krijgt en wat het u oplevert. KTMC biedt u adviseurs van hoge kwaliteit, met aantoonbare ervaring op topniveau met veranderings-processen.

KTMC heeft expertise in huis in vele disciplines. Daardoor krijgt u een goed advies of product. Onze referenties tonen aan dat opdrachtgevers onze diensten waarderen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over KTMC en onze aanpak? Bel dan met 026-443 92 48. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ktmc.nl.

 

KTMC Organisatieadviseurs bv

Van Lawick van Pabststraat 62
6814 HK Arnhem

Tel.: + 31 (0) 26-44 392 48
Mob: 06-51609546
E-mail: info@ktmc.nl