KTMC Home
 
 
Organisatieontwikkeling

Een organisatie wordt gevormd door mensen, middelen en processen. Om een organisatie goed te laten functioneren moet er sprake zijn van samenhang en balans hierin. Ook binnen uw organisatie zullen vraag-stukken op organisatiekundig gebied aan de orde zijn. Verandering of vernieuwing van strategie, structuur of cultuur gaat meestal niet zonder slag of stoot en heeft gevolgen voor de gehele interne organisatie. Daarom is het van groot belang dat aan dergelijke organisatie-ontwikkelings-processen zorgvuldig en doordacht aandacht wordt gegeven. Onze adviseurs kunnen u hierbij, door jarenlange ervaring op dit terrein, als gedegen sparringpartners van dienst zijn. Wij passen onze ideeën en ontwikkelde concepten op vele manieren toe. Dit in de rol van specialistisch adviseur, management- consultant,  procesbegeleider, als projectleider en soms ook als interim-manager.   

Downloads

Meer informatie
Wilt u meer weten over organisatieontwikkeling? Bel dan met 026-443 92 48. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ktmc.nl.

 

KTMC Organisatieadviseurs bv

Van Lawick van Pabststraat 62
6814 HK Arnhem

Tel.: + 31 (0) 26-44 392 48
Mob: 06-51609546
E-mail: info@ktmc.nl